VIHERPROJEKTI? Mutta sehän tuo lisää autoja keskustaan!

Kaupunginvaltuusto 21.05.2008 - PDF

Elämää ilman autoa?

Elää ja asua voi myös ilman henkilöautoa. Asuminen voi olla täysin autotonta ääritapauksessa niin, että kokonaisessa korttelissa tai pienessä kaupunginosassa ei ole yhtään autopaikkaa. Tätä tavallisempaa on kuitenkin, että asuintaloissa ei ole talli- eikä muita autopaikkoja, tai paikkoja on huomattavasti vähemmän kuin rakennusjärjestys tms. normaalisti määrää.

Saksan suurimmissa kaupungeissa tällaisia alueita alkaa olla ja lisää on jatkuvasti syntymässä. Myös muualta maailmasta löytyy esimerkkejä mm. internet-osoitteesta: www.autofrei-wohnen.de/projects.html. Eikä ole syytä unohtaa omaa Suomenlinnaamme Helsingissä, vaikkei se eikä mikään muukaan suomalainen paikka mainitulla sivustolla esiinny.

Pysäköintipaikkojen säästäminen säästää myös tuntuvasti tilaa sekä rakennuskustannuksia. (Tästä löytyy mainitulla sivustolla opinnäytetyö, vuodelta 2001) Tätä aihepiiriä käsitellään muun ohella Hermann Knoflacherin kirjassa Kaupungin ja liikenteen harmonia - Liikennesuunnittelun Seura 1995. Pysäköintipaikkojen tilalle saadaan julkisia tai puolijulkisia tiloja, kuten leikkipaikkoja, puutarhoja tai puistikoita.

Luontaisesti autottomia ovat eräät hyvin vanhat pienehköt kaupungit, ”olosuhteiden pakosta”. Uudenaikaisten eurooppalaisten autottomien kaupunkien uranuurtajana pidetään 1970-luvulla alkuun pantua Wienin Florisdorfia.

Autottomuus edellyttää tietenkin kunnollisia joukkoliikenneyhteyksiä sekä palveluja kävely- tai ainakin pyöräilyetäisyydellä.

Uusilla saksalaisilla asuinalueilla vähäautoisuuteen yhdistyy yleensä myös asuinrakennusten pieni energiankulutus, auringon passiivienergiaa hyödyntämällä ja eristyksiin panostamalla. Palstaviljely, sadevesien hyödyntäminen yms. ovat itsestään selvyyksiä.