English

Ge kängan åt centrumtunneln!

Helsingfors planerar att bygga en centrumtunnel som kostar ca 330 miljoner euro och som ökar personbilstrafiken. Man kan ändå uppnå centrumtunnels mål billigare, med mindre föroreningar och jämlikare med förnuftiga kollektivtrafikinvesteringar. De mest brådskande kollektivtrafikinvesteringarna är en spårförbindelse till Södra-Esbo samt Spår-Jokern som betjänar den tvärgående trafiken.

De pengar som avsatts för att bygga tunneln bör användas till att förbättra kollektivtrafiken, för kollektivtrafikinvesteringar och för ett fotgängarcentrum, vilket bra kan förverkligas utan centrumtunneln.

Appellen:
www.adressit.com/keskustatunneli