English

Helsinki ei tarvitse
keskustatunnelia.

Varat siirrettävä joukkoliikenteeseen.

Vaihtoehtoja keskustatunnelille

Järkevillä joukkoliikenneinvestoinneilla saavutetaan keskustatunnelin väitetyt edut halvemmalla, saasteettomammin ja tasa-arvoisemmin.

Kiireellisimmät joukkoliikenneinvestoinnit ovat raideyhteys Etelä-Espooseen sekä poikittaisliikennettä palveleva Raide-Jokeri. Myös kävelykeskusta voidaan hyvin toteuttaa ilman keskustatunnelia.

Tukholmassa rakennettiin monta tunnelia ennen kuin uskottiin, ettei se ratkaissut liikenneongelmia. Vasta ruuhkamaksut ovat selvästi vähentäneet henkilöautoliikennettä ja lisänneet joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suosiota.

 

Kenkää keskustatunnelille -liike vaatii Helsingin päättäjiltä vastuullisuutta. Keskustatunnelia ei missään tapauksessa saa rakentaa.

HELSINGILLE SUUNTA
KESTÄVÄN KEHITYKSEN LIIKENTEESEEN

Tulevaisuuden liikenteeseen
Kaupunkien tulevaisuuden liikenne painottuu julkisen liikenteen, pyöräilyn ja jalankulun suosimiseen. Yksityisautoilua rajoitetaan esimerkiksi tietulleilla. Näin on menestyksellisesti tehty Tukholmassa ja Lontoossa.

Kestävään liikenteeseen
Helsingin on toimittava kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman mukaisesti. Ohjelmassa todetaan: “Helsinki pyrkii omalta osaltaan henkilöautosidonnaisuuden ja moottoriajoneuvoliikenteen määrän vähentämiseen sekä joukkoliikenteen osuuden lisäämiseen.”

KENKÄÄ KESKUSTATUNNELILLE
LIIKENNETTÄ KAIKILLE

Helsingin liikenteessä on otettava uusi suunta: tehokas ja kestävän kehityksen mukainen liikennejärjestelmä. Tähän päästään laajentamalla julkista liikennettä, vähentämällä henkilöautoilua sekä kohentamalla kävelijöiden ja pyöräilijöiden oloja. Ilmastomuutos ei ole jossakin kaukana. Se on Helsingissä nyt.